Artykuł Jerzego Adama Mrozowickiego Piotr Felicjan Telefus- rotmistrz królewski i parlamentarzysta w działach: Ludzie oraz Historia dawna.

Artykuł  Janusza Mazura Wieża radrużańska w dziale Sacrum.

Artykuł Pawła Sokalskiego o Linii Mołotowa- punkcie oporu Brusno Stare w dziale Wojny światowe.

Artykuł Tomasza Roga pt. Cmentarz wojenny w Nowinach Horynieckich. Tekst znajduje się w dziale Wojny światowe.

Artykuł Artura Pawłowskiego pt. Niezwykła historia Stefana Kobosa „Wrzosa”. Tekst znajduje się w dziale Wojny światowe oraz Ludzie.

Artykuł Przemysława Chorążykiewicza i Pawła Dobrowolskiego pt. Odnalezienie miejsca przymusowego lądowania zaginionego prototypu samolotu PZL-50/I Jastrząb Tekst znajduje się w dziale Wojny światowe.

Artykuł Mariusza Lewko pt. Horyniec – Zdrój na łamach prasy powojennej. Znajduje się w dziale Współczesność. Tekst jest połączeniem 3 artykułów.

Artykuł Pawła Sokalskiego pt. Niezrealizowane punkty oporu w okolicy Werchraty i Potoków. Znajduje się w dziale Wojny światowe.

Artykuł Pawła Sokalskiego pt. Linia Mołotowa. Punkt oporu Brusno Nowe. Znajduje się w dziale Wojny światowe.

Tekst Jerzego Adama Mrozowickiego pt. Rodzina Telefusów herbu Łabędź – w działach Historia dawna oraz Ludzie. Autor prostuje niektóre rozpowszechnione a błędne informacje o Telefusach (w związku z historią Horyńca).

Test pt. Dawna tajna rampa kolejowa w Kapliszach  (autor Paweł Rydzewski) opublikowany w dziale Koleje.


logo