23.02.2020: W tekście Linia Mołotowa. Dramatis personae Tomasz Bereza ukazuje nieznane fakty związane z Linią Mołotowa i walkami niemiecko – sowieckimi. Artykuł w dziale Wojny światowe.

15.02.2020: Brat Józef u brata Alberta – to artykuł Janusza Mazura o jednym z braci Albertynów z Monastyra koło Werchraty na Roztoczu Południowym. Ludwik Pomian Biesiekierski to postać niezwykła. Niezwykły jest też sam tekst – wiele napisano o św. Bracie Albercie, ale nigdy wcześniej tak wiele o innym z braci. Tekst znajduje się w dziale Ludzie oraz Sacrum.

1.02.2020: Ludzie uzdrowiska to zbiór 4 tekstów Mariana Szymańskiego o osobach zasłużonych dla lecznictwa uzdrowiskowego w Horyńcu – Zdroju. Zbiór znajduje się w działach: Ludzie oraz Współczesność.

4.01.2020: Aktualizacja tekstu Janusza Mazura o cerkwi w Starej Hucie. Artykuł znajduje się w dziale Sacrum.

9.12.2019: Artykuł Grzegorza Szafrana pt. Nagrobek w Wielkim Lesie. Zbrodnia UPA, której ofiarą padła młoda dziewczyna. Artykuł – w dziale Wojny światowe.

26.11.2019: Artykuł Mariana Szymańskiego pt. Wejście Rosjan do Horyńca w 1914 roku. Znajduje się w dziale Wojny światowe.

11.11.2019: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej (wydawca Gazety Horynieckiej) ma nową oficjalną stronę internetową: spzh.pl

25.10.2019: Rozmowa z dr. Zygmuntem Kubrakiem o jego książce „Dzieje lasów lubaczowskich”. Książka liczy 713 stron, 825 zdjęć i innych ilustracji. Jest próbą przedstawienia dziejów lasów lubaczowskich od średniowiecza do czasów współczesnych. Dr Zygmunt Kubrak jest znanym i cenionym historykiem, organizatorem Muzeum Kresów w Lubaczowie i jego długoletnim dyrektorem (1981-2005), działaczem i Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tekst znajduje się w działach: Przyroda, Ludzie i Współczesność.

13.10.2019: Tekst Mariusza Lewko o gorzelnictwie na dawnej ziemi horynieckiej. Produkcja i handel alkoholem na dawnej ziemi horynieckiej ma swoją wielowiekową tradycję. Niektóre browary (Radruż, Werchrata) działały kilkadziesiąt lat, a w prawie każdej wsi znajdowała jedna lub kilka karczm. Obecnie nie ma już gorzelni i browarów w Horyńcu i wokół niego. Czy jest dobra „karczma”? Tekst znajduje się w dziale Historia dawna.

5.10.2019 Na Roztoczu Południowym znajdujemy pozostałości dawnych upraw – roślin rzadkich i (nie tylko biologicznie) interesujących. O takich roślinach traktuje artykuł Grzegorza Szafrana pt.  Relikty dawnych upraw w okolicach Horyńca-Zdroju – opublikowany w Gazecie Horynieckiej. Tekst znajduje się w dziale Przyroda.

29.09.2019: Przełomowe daty w dziejach cerkwi w Radrużu to tekst Janusza Mazura ukazujący to co najważniejsze w dziejach zabytku wpisanego na listę UNESCO. W artykule znajdziemy m.in. dokument ten fakt poświadczający. Tekst znajduje się w dziale Sacrum.

19.09.2019:  Bunkry linii Mołotowa – punkt oporu Dziewięcierz – to bardzo interesujący tekst Pawła Sokalskiego. Punkt oporu Dziewięcierz, to najbardziej rozbudowana pozycja tyłowa na Roztoczu. Odnaleźć tu można 8 obiektów żelbetonowych. Artykuł znajduje się w dziale  Wojny światowe.

18.08.2019: Wieże na Roztoczu Południowym – to tekst Grzegorza Woźnego o prawie wszystkim co wyraźnie wystaje ponad powierzchnię Ziemi na Roztoczu Południowym i okolicach – a więc wieże triangulacyjne, obserwacyjne, widokowe… Najciekawszy fragment dotyczy dawnej wieży na Krągłym Goraju wraz z archiwalną fotografią tego obiektu. Tekst znajduje się w dziale Współczesność.

12.06.2019: Co stało się z działem z Hrebcianki? Jak wiadomo, w jednym z bunkrów znajdowało się działo, którego już nie ma. W tekście – charakterystyka tego unikatowego „urządzenia” oraz jego niezwykłe dzieje. Artykuł znajduje się w dziale Wojny światowe.

7.06.2019: Redakcja Gazety Horynieckiej dotarła do egzemplarza przedwojennego pisma wydawanego w Horyńcu w 1933 roku. Jest to „Pobudka”, tekst napisany przez Stanisława Gilowskiego. Jak autor sam o sobie pisze: strzelca, legionisty, więźnia politycznego, peowiaka i oficera Wojska Polskiego, który wyraził wolę, aby po śmierci zostać pochowanym w Horyńcu, obok pomnika Wolności. „Pobudka” to „czasopismo poświęcone zagadnieniom społecznym i zdrojowi w Horyńcu”.  Udostępniam pełną zawartość tego pisma, wydanego w formie sporej wielkości plakatu. O ile wiadomo, jest to pierwsza publikacja tego pisma we współczesnych mediach. Tekst znajduje się w dziale Ludzie oraz Wojny światowe

2.06.2019: Artykuł Tomasza Roga o cmentarzu wojennym w Nowym Bruśnie. Pochowani są na nim żołnierze austriaccy, niemieccy i rosyjscy polegli w walkach w okresie od 15 do 28 czerwca 1915 roku. Cmentarz założono prawdopodobnie w 1917 roku. Znajduje się w lesie, opodal drogi w kierunku Płazowa. W tekście – m.in. plan cmentarza (z lat 30. XX w.). Artykuł znajduje się w dziale Wojny Światowe.

28.05.2019: Tekst Jacka Feduszki: Bazylianie na Roztoczu Południowym. Tytuł mówi sam za siebie. Artykuł w dziale Sacrum oraz Kultura.

24.05: 2019: Pani prof. Teresa Brzezińska – Wójcik (UMCS) zgodziła się napisać do Gazety Horynieckiej artykuł poświęcony „skamieniałym drzewom” (poprawnie: skrzemieniałe drewno). Informacje o tej osobliwości Roztocza znajdują się niemal we wszystkich przewodnikach i książkach krajoznawczych poświęconych tej krainie, jednak najczęściej są to opisy bardzo skrótowe. Tekst „Skrzemieniałe drewno – kopalna osobliwość Roztocza” wypełnia tę lukę. Artykuł znajduje się w dziale „Przyroda„.

19.05.2019: W prezbiterium horynieckiego Kościoła Zdrojowego znajduje się obraz przedstawiający bł. Jakuba Strzemię, autorstwa artysty malarza Janusza Szpyta. Ogromne freski Janusza Szpyta zdobią też lubaczowską Konkatedrę. Artysta urodził się Lubaczowie, gdzie mieszka i tworzy. Studiował m.im. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Dudy-Gracza. Zdaniem Katarzyny Napiórkowskiej „Janusz Szpyt jest prawdziwą osobowością w polskim malarstwie współczesnym”.   Artysta udzielił wywiadu, który został opublikowany w Gazecie Horynieckiej. Tam poznajemy też Janusza Szpyta jako malarza, któremu bliskie są tematy roztoczańskie (co widać w dołączonej galerii wybranych obrazów). Tekst znajduje się w działach: Kultura oraz Ludzie.

16.05.2019: Tuż obok cmentarza w Horyńcu – Zdroju znajduje się Pomnik Wolności, jednoznacznie kojarzony z tą miejscowością, pojawiający się na fotografiach, opisywany w przewodnikach. Nie wszyscy jednak wiedzą, iż zabytek przeszedł nie tak dawno gruntowną renowację. Po przeprowadzeniu pełnych prac konserwatorskich Pomnik Wolności w Horyńcu – Zdroju został uroczyście poświęcony i odsłonięty 3 maja 2017 roku. Bardzo ważnym elementem procesu odnowienia Pomnika była rekonstrukcja rzeźby żołnierza. Oryginalne dzieło Grzegorza Kuźniewicza zostało w sposób drastyczny zmienione w wyniku dawnych prób rewaloryzacji. W efekcie znacznie zmieniła się pierwotna forma rzeźby, pojawiły się również ubytki. Rzeźba ta została zrekonstruowana w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przez rzeźbiarza Antoniego Buchholtza (pod kierunkiem prof. Janusza Smazy). Antoni Buchholtz zgodził się opisać proces rekonstrukcji oraz udostępnił unikatowe zdjęcia – obecnie o dużym znaczeniu (już) historycznym. Artykuł ukazał się w Gazecie Horynieckiej. Poniższa wersja internetowa zawiera również fotografie nigdzie wcześniej nie opublikowane. Tekst znajduje się w dziale Kultura.

10.05.2019: Na zlecenie TVP Rzeszów powstał reportaż filmowy pt. Bezdroża Roztocza, autorstwa Pani Joanny Kreto – Wójtowicz, z udziałem Grupy Eksploratorów Roztocza Południowego. Film był wielokrotnie emitowany przez TVP. Pani Joanna Kreto – Wójtowicz zgodziła się napisać artykuł BEZDROŻA ROZTOCZA, czyli wędrówka przerywana deszczem  – będący wspomnieniem tamtego wydarzenia. Tekst znajduje się w dziale Kultura.

9.05.2019: Aktualizacja tekstu Tomasza Berezy pt. Zapomniane ofiary „Siczy”. Artykuł opisuje cywilne ofiary „milicji ukraińskiej” w Lubaczowie w 1941 r. W miejscu zbrodni (Las Niwki) postawiono pomnik – również o ciekawej historii. Oryginalny tekst opublikowany w Gazecie Horynieckiej uzupełniłem o 3 fragmenty archiwalnej mapy (okolice Borowej Góry, Dzikowa i Żukowa) – ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie. Jest to bardzo interesująca mapa topograficzna wydana przez Generalny Sztab Armii Czerwonej (z 1943 r.), na której ręcznie naniesiono adnotacje z okresu walk z UPA z 1947 r. Na mapie naklejona jest karta z odręcznym tekstem: „Mapa operacyjna 7-go i 10-go pułku piechoty Ludowego Wojska Polskiego na terenie powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego. Walki z bandami UPA w 1947 roku”. Tekst znajduje się w dziale Wojny Światowe.

2.05.2019: W menu (dolnym) dwa nowe indeksy: indeks autorów oraz indeks tematyczny. Łącznie z indeksem miejscowości pozwolą na łatwiejsze przeszukiwanie zawartości strony.

1.05.2019: Poruszając temat osadnictwa na Roztoczu Południowym i ziemi lubaczowskiej wymienia się Polaków, Rusinów, Niemców, Żydów. W znacznie mniejszym stopniu przypominane jest niezwykle ciekawe osadnictwo Wołochów, czyli ludności pochodzenia romańskiego, która na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej przybyła zza Karpat, by dotrzeć także na Roztocze i jego przedpole. Stanisław Baran i Janusz Mazur przybliżają ten temat w tekście Ślady Wołochów. Okazuje się, że wiele miejscowości na Roztoczu Południowym i ziemi lubaczowskiej ma genezę wołoską. Tekst znajduje się w dziale Historia dawna.


logo